Students’ Council


 

School Head Girl - Arya Shinde School Head Boy - Balraje  Khatke
Asst.Head Girl - Srushti Kamble Asst. Head Boy - Swapnil Yadav
School Sports Captain Boy - Omkar Patil Asst. Sport Captain Boy - Soham Magar
School Sports Captain Girl - Kanchan Bodre Asst. Sport Captain Girl- Sakshi Londhe
Green House Captain - Dhanraj Khatke Asst.Green House Captain - Saniya Shan
Yellow House Captain - Sakshi Parade Asst.Yellow House Captain - Shambhu Varpe
Red House Captain - Ajinkya  Gosavi Asst. Red House Captain - Rachna Sarfale
Blue House Captain - Tejas Kulkarni Asst.Blue House Captain - Preranan Gaikwad 

 

Sr. no Members of student council
1 Aditi Bhikaji  Basale
2 Sanika Arun Shinde
3 Diksha Sambhaji Londhe
4 Prerana  Shivaji  Shinde
5 Shivratna Somnath Shinde
6 Pruthviraj Jayshing Dhavale 
7 Sudesh Suresh Nawadkar
8 Sarthak Abasaheb Jadhav
9 Anisha Ganesh Bhange
10 Sonali  Annasaheb  Shinde 
11 Shrusti Subhas Khatke
12 Shrusti Rajaram Yewale 
13 Tushar Machindra Vyavahare
14 Omkar Arun Jagtap
15 Aditya Sunil Shelke 
16 Swapnil Anil Pharade 
17 Attiya Aklakh Dalwale
18 Priti Sunil Todkar 
19 Shivani  Mahavir Bodare
20 Swarupa Rahul Sawant 
21 Ajinkya Ramchandra Patil
22 Dhaval Nagnath Survase
23 Dhanraj Amol Bhange 
24 Om Amol Bhange
Sr. no Members of student council
25 Rushabh Shah 
26 Vishal Panwar
27 Aditya Dond 
28 Prajwal Devadkar
29 Pranali Bhosale 
30 Sonali Chodari 
31 Sakshi Lokre
32 Gauri Korde
33 Anurag Kishor Pawar 
34 Rohan Harelal Ghodake
35 Gaurav Rajkumar Londhe
36 Tejas Annasaheb Shinde 
37 Shreya Ramesh Kale 
38 Ritu Pravin Dhoka 
39 Arshiya Aklakh Dalwale 
40 Akanksha Dhanaji Hande
41 Sneha Shinde 
42 Renuka Dikole 
43 Amruta Bhosale
44 Anuradha Salgar
45 Omkar Sawant
46 Omkar Mane 
47 Saurabh Pawar 
48 Raviraj Yewale

 

Upcomming Events

Gallery